தமிழ் புத்தகங்களை ஒருங்கினைக்க் என்னாலான சிறு முயற்சி...

சார்லி சாப்ளின்

"நான் மழையில் நனைவதை விரும்புகிறேன். ஏனென்றால், என் கண்ணீரை யாராலும் பார்க்க இயலாது"
-சாப்ளின்ஆனந்த விகடன் இதழில் தொடராக வந்த "நாயகன்" தொடராக வெளிவந்த சார்ளி சாப்ளின் அவர்களின் வரலாறு மென்புத்தகமாக...

0 comments:

Post a Comment

தங்களின் ஆலோசனைகளை கூறவும்