தமிழ் புத்தகங்களை ஒருங்கினைக்க் என்னாலான சிறு முயற்சி...

பாரதியார்
பாரதியார் இயற்றிய தேசிய கீதங்களின் தொகுப்புபகவான் கிருஷ்ணன் அர்சுணனுக்கு உபதேசித்த பகவத் கீதை தமிழில்பாரதியார் முன்னுரையுடன் "பகவத் கீதை"

பாரதியின் பாஞ்சாலி சபதம்

http://www.esnips.com/nsdoc/86dcd3fe-d31b-4f22-8edc-a0e906ae7ddd

http://www.esnips.com/nsdoc/eeadf69b-ac00-4a01-b75b-1ef9beee6bf2

0 comments:

Post a Comment

தங்களின் ஆலோசனைகளை கூறவும்